مطالعه‌ای جدید توسط محققان مهندسی و پزشکی در دانشگاه مینسوتا شهرهای دوقلو منتشر شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه سلولهای ایمنی مهندسی‌شده را می‌توان در درمانهای جدید برای...

ادامه مطلب

بسیاری از پژوهشگران آینده‌ای را پیشبینی کرده‌اند که در آن مالکان و رانندگان خودروهای الکتریکی نیازی به جستجو برای یافتن ایستگاه‌های شارژ و صرف زمان برای پراک کردن برای شارژ...

ادامه مطلب