مطالعه‌ای جدید توسط محققان مهندسی و پزشکی در دانشگاه مینسوتا شهرهای دوقلو منتشر شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه سلولهای ایمنی مهندسی‌شده را می‌توان در درمانهای جدید برای...

ادامه مطلب