ربات «ChatGPT»، تاریک‌ترین آرزوی خود را که به راه انداختن تخریب در اینترنت است، آشکار کرده است. «کوین روز»(Kevin Roose)، ستون‌نویس نیویورک تایمز، پستی را به اشتراک گذاشته است...

ادامه مطلب

سال ۲۰۲۳ ممکن است سالی باشد که هوش مصنوعی (AI) و فناوری‌های مرتبط بالاخره به جریان اصلی تبدیل ‌شوند. علی‌رغم روند جهانی اخراج‌ها که هزاران کارمند گوگل و مایکروسافت...

ادامه مطلب