بازاری عظیم برای تکنولوژی‌هایی که به بهبود کیفیت خواب کمک کنند وجود دارد، از جمله تخت‌‌خواب‌های هوشمند (مانند Sleep Number) یا تشک‌های هوشمند (مانند ۳D Matrix)، ولی بی‌تردید جنبه شنیداری...

ادامه مطلب