بنا بر گزارش جدید گارتنر، کمبود استعدادها مهم‌ترین مانع ظهور بیشتر تکنولوژی‌ها است. این کمبود استعدادها مهمترین مانع برای تنها ۴% از تکنولوژیهای نوظهور در سال ۲۰۲۰ بوده‌اند.   به...

ادامه مطلب