روشن است که خودروهای برقی می‌توانند اثرات مثبتی بر محیط زیست داشته باشند، ولی یک مطالعه انجام شده توسط دانشگاه گوتنبرگ موید اثرگذاری مثبت مستقیم این خودروها بر سلامت انسان...

ادامه مطلب

کامپیوترهای ورک استیشن را می‌توان بهترین و توانمندترین گزینه‌های کامپیوتری خانگی به حساب آورد و شرکت Velocity Micro که یکی از شرکت‌های عرضه کامپیوترهای بسیار توانمند است، بهترین گزینه موجود...

ادامه مطلب