دن ورتیمر (محقق جستجوی هوش فرازمینی در دانشگاه کالیفرنیا)، می‌گوید او و محققان همکارش دریافتند سیگنال‌های رادیویی با نازک‌باند از تداخل رادیویی انسانی هستند و نه از موجودات فرازمینی.  ...

ادامه مطلب