این اقدامات منعکس کننده تلاش‌های فراهم کنندگان خدمات ابری برای کنترل فناوریهای حساس، همزمان با تلاش قانونگذاران اروپایی و آمریکایی برای اعمال محدودیتهای قانونی جامع هستند. به گزارش ایتنا...

ادامه مطلب

پژواک‌های مقررات اتحادیه اروپا که برای پورت‌های شارژ دستگاه‌های الکترونیکی استاندارد تعیین کرده است اکنون در ایالات‌متحده احساس می‌شود.   به گزارش ایتنا و به نقل از اسلش‌گیر، سناتورها ادوارد...

ادامه مطلب