یک مطالعه‌ نشان می‌دهد درختانی که در شرایطی قرار دارند که میزان دی ‌اکسید کربن بالا است، برای حفظ آب کارآمدتر می‌شوند. گروهی در دانشگاه بیرمنگام دریافتند درختانی که...

ادامه مطلب