خیلی‌ها گوگل، و از جنبه تکنیکی بسیاری از شرکت‌های دیگر، را شرکت‌هایی لحاظ می‌کنند که همیشه استراتژی‌های اپل را کپی‌برداری می‌کنند، به ویژه استراتژی‌های موفق آن. در اوج بحث‌ها درباره...

ادامه مطلب