Private LTE

Private LTE چیست؟

تکنولوژی شبکه های بیسیم موبایلی در تمام گوشه کنار جهان گسترده شده است و این روند به سمت اشباع شدن ظرفیت شبکه درحال پیشرفت است. ایجاد یه شبکه خصوصی (Private LTE) به هر مشترکی که موبایل هوشمندی در اختیار دارد میتواند سرویسی با کیفیت بالا ارایه دهد. در بازار شرکتهای تجاری ، سازمانها در هر مقیاس سعی بر آن دارند تا امکانات و قابلیتهای برنامه ها و شبکه های هوشمند موبایلی در بهینه و پیشرفته سازی مدلهای تجاری خود استفاده نمایند.

ویژگی های Private LTE

از موارد پر استفاده تکنولوژی شبکه Private LTE میتوان در امنیت اماکن عمومی، صنایع دریایی، نفت و گاز،معدن، حمل و نقل ،دفاعی ودیگرصنایع از این دست نام برد.شاید علت اصلی علاقه این صنایع برای راه اندازی این شبکه آن است که سرویسهای بسیار حیاطی و پر اهمیتی را بروی این بستر اجرا مینمایند، سرویسهایی که به بهبود تحول تجاری این صنعت کمک شایان توجهی میکنند و از این رو نمیتوانند برای پیشبرد امور ضروری و حتی روزمره خود چشم به پشتیبانی شبکه های اپراتورهای عمومی موجود داشته باشند. قابل ذکر است که این شرکتها نیازمند خدمات رسانی با انعطاف پذیری و پشتیبانی سریع هستند تا بتواند در سریعترین زمان ممکن نیاز و مشکلات را مرتفع نمایند و این نقطه تضادی با قوانین سرویس دهی به بازارهای بزرگ که اپراتور ها دارند میباشد.

استفاده از شبکه های خصوصی راه کاری برای رسیدن به بهترین حالت برای این دست ارگان ها میباشد. با راه اندازی شبکه موبایلی خصوصی (Private LTE) میتوان به قابلیت هایی نظیر:

 

  • شتاب بخشیدن به تحول دیجیتالی در شرکتها
  • ایجاد فرصت های جدید با بستر سازی برای اینترنت اشیا
  • فراهم کردن یک شبکه قابل اعتماد برای کارکنان ، ماشینها و سنسورها

 

داشتن یک شبکه خصوصی بدون وابستگی به شرایط خارجی اپراتور های موجود این امکان را به سازمان ها میدهد تا قابلیت و ظرفیت شبکه نسل بعد (۵G) را اکنون داشته باشند.