هواپیمای ملخی ممکن است به‌زودی برقی شود: ناسا برای انجام نخستین آزمون پرواز هواپیمای آزمایشی تمام‌الکتریکی اکس‌ـ‌۵۷ (X-57) تا پایان سال آماده می‌شود، هواپیمایی که نه با بنزین هواپیما،...

ادامه مطلب