عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای ساخت بزرگ‌ترین ساختمان‌های جهان است. عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای ساخت بزرگ‌ترین بناهای جهان در بخش عمدتاً خالی از سکنه این کشور...

ادامه مطلب