تامین تجهیزات و راهکارها

در حوزه تامین تجهیزات مفتخر به تامین تجیهزات محتلف در حوزه های مخابراتی، شبکه های موبایل و شبکه های کامپیوتری و مراکز داده در طی سالیان گذشته هستیم. خلاصه ای از پروژه های موفق و مناقصاتی که برنده آنها بوده ایم به صورت لیستی در زیر آورده شده است:

۹۱۳۸۷پروژه خرید ۱۰ مجموعه سخت افزار و نرم افزار TEMSشرکت ارتباطات سیار ایران

ردیف سال عنوان قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۸۵ پروژه واگذاری ۵۷ دستگاه آنتن XPOLE شرکت مخابرات استان فارس
۲ ۱۳۸۶ آماده سازی و خرید  نرم افزار TEMS شرکت مخابرات استان مازندران
۳ ۱۳۸۶ پروژه خرید ۴۰۰ عدد آنتن Omni شرکت پارس ایراتل
۴ ۱۳۸۶ پروژه اندازه گیری میدان شبکه شرکت ارتباطات سیار
۵ ۱۳۸۶ پروژه خرید ۳۰۰۰ عدد کانکتور شرکت مخابرات استان خراسان رضوی
۶ ۱۳۸۷ پروژه خرید خدمات نظارت بر شبکه بنیاد شهید و امور ایثارگران
۷ ۱۳۸۷ پروژه خرید ۲۰ دستگاه آنتن مجتمع صنعتی رفسنجان
۱۰ ۱۳۸۸ پروژه خرید ۵ دستگاه آنتن مخابراتی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران
۱۱ ۱۳۸۹ پروژه خرید تجهیزات و لوازم آنتن شرکت صنایع الکترونیک زعیم
۱۲ ۱۳۹۰ پروژه خرید ۲۴ دستگاه آنتن شرکت مخابرات استان اصفهان
۱۳ ۱۳۹۰ پروژه خرید ۱۰۰ عدد کمباینر شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴ ۱۳۹۲ پروژه خرید ۲۰۰ عدد یونیت FCUG1 شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۵ ۱۳۹۲ پروژه خرید ۱۰ عدد کارت PCUB شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶ ۱۳۹۲ پروژه خرید ۲۲۶۶ عدد یونیت FCUG1 شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷ ۱۳۹۲ پروژه واگذاری ۶۵ عدد PCUB شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۸ ۱۳۹۲ خرید تجهیزات اریکسون شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۹ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۳۰۰۰ دستگاه  آنتن شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
۲۰ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۶۰۰ دستگاه آنتن Triple-band شرکت خدمات ارتباطی رایتل
۲۱ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۳۰۰۰ دستگاه  آنتن شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
۲۲ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۶۰۰ دستگاه آنتن Triple-band شرکت خدمات ارتباطی رایتل
۲۳ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۱۴ قلم تجهیزات و لوازم یدکی هواوی شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۴ ۱۳۹۳ خرید ۲۹ قلم تجهیزات و لوازم یدکی اریکسون شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۵ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۳۴ عدد یونیت PCU2E شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۶ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۷۱ عدد یونیت PCU2E شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۷ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۴۶ قلم یونیت شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۸ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۲۰۰ عدد یونیت PPXXV2 شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۹ ۱۳۹۳ پروژه خرید ۷۵۰ دستگاه آنتن کاتراین شرکت خدمات ارتباطی رایتل
۳۰ ۱۳۹۴ پروژه خرید تجهیزات مخابراتی شرکت ارتباطات پرتو آبی
۳۱ ۱۳۹۴ پروژه خرید ۱۲۵۰ دستگاه تجهیزات آنتن شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۲ ۱۳۹۴ پروژه خرید تجهیزات Wi-Fi off Loading  اربعین شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۳ ۱۳۹۴ پروژه خرید ۳۰۰۰ دستگاه RETU شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
۳۴ ۱۳۹۴ خدمات پروژه بهینه سازی تجهیزات اکسس شبکه دیتا صنایع الکترونیک زعیم
۳۵ ۱۳۹۵ اجرای خدمات پروژه Data offloading  شرکت نقش اول کیفیت
۳۶ ۱۳۹۵ خرید تجهیزات پروژه Data offloading شرکت نقش اول کیفیت
۳۷ ۱۳۹۵ خرید تجهیزات ۱۲ قلم از ۱۸۳ قلم (قرارداد ۱۵۵۳) شرکت ارتباطات سیار ایران