صنایع هدف، نفت و گاز

بیش از یک دهه فعالیت در صنعت فناوری اطلاعات سبب آن شده است تا متخصصین شرکت تلکام آرین با نیازمندیهای مختلف موجود در بخش مخابرات و ارتباطات آشنا گردند. شرکت تلکام آرین افتخار آن را دارد تا با تکیه بر دانش تیمهای فنی خود محصولات و راهکارهای مناسب مشتریان حوزه مخابرات و ارتباطات را به جهت رفع نیازمندیها، بروز رسانی و ارائه سرویسها و خدمات جدید به شرح زیر ارائه نماید.