طراحی و اجرا شبکه های کامپیوتری

شرکت تلکام آرین با تکیه بر دانش فنی و تیم متخصص خود موفق به اجرای پروژه هایی در حوزه طراحی و اجرا طی سالیان
گذشته شده است که لیست زیر خلاصه ای از پروژه های موفق انجام شده است.

ردیف سال عنوان قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۹۴ خدمات پروژه بهینه سازی تجهیزات اکسس شبکه دیتا صنایع الکترونیک زعیم
۲ ۱۳۹۵ اجرای خدمات پروژه Data offloading شرکت نقش اول کیفیتن
۳ ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶ طراحی و اجرای پروژه وای اربعین در کشور عراق شرکت نقش اول کیفیت
۴ ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ طراحی و اجرای پروژه وای اربعین در کشور عراق پروژه داخلی شرکت