صنایع هدف، بانکداری

بیش از یک دهه فعالیت در صنعت فناوری اطلاعات سبب آن شده است تا متخصصین شرکت تلکام آرین با نیازمندیهای مختلف موجود در بخش بانکداری آشنا گردند. شرکت تلکام آرین افتخار آن را دارد تا با تکیه بر دانش تیمهای فنی خود محصولات و راهکارهای مناسب مشتریان حوزه بانکداری را به جهت رفع نیازمندیها، بروز رسانی و ارائه سرویسها و خدمات جدید به شرح زیر ارائه نماید.