شبکه در دست تو، نگاهی سریع به مودم روتر نتربیت ND-4230N

ایتنا – این دستگاه به صورت بدیهی تمامی اطلاعات اولیه‌ای که از یک مودم روتر انتظار داریم را در اختیار شما قرار خواهد داد ولی امکانات این محصول به مراتب بالاتر از چیزی است که از یک دستگاه ساده انتظار دارید.