تمدید مجوز عرضه خدمات آموزشی آنلاین به دانشجویان ایرانی به وسیله آمریکا

وزارت دارایی آمریکا از تمدید مجوز عمومی فروش خدمات آموزشی و نرم افزار به ایران خبر داده است. به گزارش ایتنا از بی‌بی‌سی، بر اساس بیانیه اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت دارایی آمریکا، سازمان های آموزش عالی و دانشگاهی آمریکا می توانند درس های مربوط به تحصیلات تکمیلی را به صورت مجازی به شهروندان ایرانی عرضه کنند. بر اساس این بیانیه، این موسسه ها می توانند درس های مربوط به علوم انسانی، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق را به صورت مجازی به دانشجویان ایرانی ارایه دهند. واحدهای مقدماتی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی هم مجوز ارایه دریافت کرده اند. همزمان، به موسسه های آموزش عالی آمریکا اجازه داده شده است تا نرم افزارهای آموزشی را به دانشجویان ایرانی عرضه کنند. بر اساس این بیانیه، موسسه های آموزشی از فروش خدمات به دولت ایران و افراد تحریم شده منع شده اند. این مجوز تا اول سپتامبر سال آینده اعتبار دارد. وزارت دارایی آمریکا سال گذشته هم مجوز مشابهی را صادر کرده بود.