اطلاعات مشترکین T.Mobile به سرقت رفت

ایتنا – اپراتور تلفن همراه تی موبایل تأیید کرده که اطلاعات مشترکانش در آمریکا برای دومین بار در عرض کمتر از یک سال به سرقت رفته است.